Verbeter het logistiek proces met de LEAN methodiek

Volg een Opleiding Lean bij ProQua

Een productiebedrijf kan alleen maar bestaan bij goed doordachte logistieke processen die zorgen voor een efficiënte productie en distributie van goederen en die een goed eindproduct leveren tegen een concurrerende prijs.
Met de klant specifieke eisen van het product duidelijk voor ogen wordt de optimale manier van produceren en distribueren ontworpen. Het zgn. primaire proces. Samen met zaken als mensen en middelen, locatie, informatie,  huisvesting en financiën. De ondersteunende processen.

Het logistiek proces betreft alle aspecten die te maken hebben met de “productie”. O.a.  de inkoop en levering van de grondstoffen, het verpakkingsmateriaal, de locatie waar de productie plaatsvindt, HR en voldoende geschoold personeel, het transport naar de klant, tussentijdse opslag in warehouses, duurzaamheid en de afvalverwijdering die hoort bij de productie, maintenance en het onderhoud van de productiemachines, veiligheid en milieu enz.
Als een bedrijf dit succesvol beheerst dan is het in staat om het “productieproces” in zijn geheel goed te laten verlopen, te vervolgen en indien nodig bij te sturen.

Het logistiek proces loopt dwars door de afdelingen van een bedrijf heen. Het is niet geïsoleerd en kan alleen maar slagen als alle afdelingen in een bedrijf op het juiste moment doen wat nodig is. Als de tandraderen in een klok moet de productielogistiek in elkaar grijpen. De organisatie en juiste uitvoering van de  processen van de ene afdeling heeft daarom vaak weer een belangrijke invloed op de uitvoering van de bedrijfsprocessen op andere afdelingen.

Productie logistiek

Directie

Wat gaan we maken voor welke markt en in welke hoeveelheden? Welke productiemethode kiezen we daarvoor. Stuks productie, serieproductie of continue productie.

Marketing

Waar kunnen we onze producten kwijt? Wat moeten we doen om de vraag naar onze producten te stimuleren en te vergroten m.a.w. hoe bereiken we een zo groot mogelijke doelgroep?

Inkoop

Zijn er voldoende grondstoffen ingekocht? Zijn die grondstoffen van de juiste kwaliteit en samenstelling, zoals vereist? Zijn ze in voldoende mate aanwezig op het moment dat de productie van een bepaald product opstart? Zijn ze zodanig opgeslagen dat ze niet kunnen bederven of beschadigd raken?
Zijn voldoende verpakkingsmaterialen ingekocht? Voldoet dat materiaal aan gestelde eisen als hygiëne, milieu? Zijn er voldoende pallets om alles op af te voeren? Gebruiken we niet teveel of juist te weinig verpakking?

Interne Opslag

Waar moet het eindproduct naar toe? Opslagruimte gekoeld of juist droog? Vorkheftrucks als interne transport middelen bij de hand? Allemaal goed onderhouden en bestuurd door gekwalificeerd personeel?

Distributie

Hoe vervoeren we de goederen naar de klant? Vrachtauto boot, vliegtuig, trein?

Financiën

Hoeveel werkkapitaal is vereist? Hoe is de cashflow.?Is er salaris voor het personeel, stuurt de boekhouding op tijd de rekeningen en krijgen we die op tijd betaald?
BTW en andere belastingen. Afschrijving van productiemiddelen.

ICT

Zijn de processen geautomatiseerd? Worden robots gebruikt? Is IT ter plekke aanwezig of in het buitenland gevestigd?

HR

Is er voldoende gekwalificeerd personeel aanwezig?  Moet er bijscholing plaats vinden. Werkt dat personeel in veilige omstandigheden?

Het logistiek proces vormt dus een centrale rol in de bedrijfsvoering. Een goede samenwerking en afstemming tussen de diverse afdelingen is dan ook essentieel. Niet altijd verloopt die samenwerking echter optimaal en is verbetering nodig. Bedrijven moeten met steeds minder middelen steeds beter presteren. De levertijd staat onder druk. Lean is dan een techniek die verbetering van de bedrijfsprocessen kan bewerkstelligen.

Lean als verbetertechniek

Lever wat de klant wenst. Al het andere, waar de klant geen waarde aan toekent en dus ook niet voor wil betalen, is verspilling.
Wie moet die verspilling reduceren. Welnu, dat is iedereen, alle afdelingen van het hoogste management tot en met de werkvloer.
Voor lean zijn er vele concepten en tools beschikbaar. Denk aan: Theory of Constraints (TOC), Six Sigma, statistical process control, total productive maintenance, operational stability, Just In Time (JIT), Value Stream Mapping, 5S.
Deze tools worden behandeld in lean trainingen en opleidingen van Proqua: APICS CPIM, APICS Lean Enterprise, ESlog, EJlog.

ProQua voor APICS & ELA Certification

Waarom ProQua

  • Keuze uit diverse studieopties
  • Opstartlocaties  verspreid door heel Nederland
  • Gekwalificeerde en ervaren trainers
  • Eigen APICS Boek- en Examenservice
  • Hoge slagingscijfers
  • APICS maintenance activiteiten
  • APICS Premier Partner in Nederland